Spolupracovníci a oblíbené stránky

Neziskové organizace, se kterými spolupracujeme:

 

PoPoli - www.popoli.cz - rozvojové a terapeutické centrum

Atelier TaU - www.ateliertau.cz - otevřená procesworková dílna

Bílý kruh bezpečí - www.bkb.cz - organizace pro pomoc obětem trestných činů

Liga otevřených mužů - www.ilom.cz - organizace pro muže, kteří o sobě přemýšlejí

 

Stránky terapeutických směrů a institutů:

 

www.flamenco4u.cz - Stránky o terapeutickém a rozvojovém potenciálu flamenka a akcích v ČR

www.gestalt.cz - Stránky o gestalt terapii spravované instituty IGT a IVGT

www.processwork.cz - Stránky o procesově orientované psychologii

www.proceswork.sk - Slovenské stránky o procesově orientované psychologii