Párová / vztahová psychoterapie

Co je párová / vztahová psychoterapie?

Párová / vztahová psychoterapie je společnou prací většinou čtyř lidí -  dvou klientů a dvou terapeutů. Cílem terapie je usnadnit klientům zvládání životních situací, které jsou pro ně aktuálně či dlouhodobě obtížné. Někdy hovoříme též, že naším klietem je vlastně ten vztah dvou lidí. Vítáme práci s jakýmkoli párem / vztahem, který není v rozporu s právním řádem České republiky.

Jaká témata či situace bývají obsahem párové /vztahové terapie?

  • problémy v mezilidských  vztazích
  • partnerské problémy, ztráta důvěry, nevěra
  • krize vztahu po prodělání traumatické události (úmrtí v rodině, trestný čin)
  • zhoršená nálada, ztráta životní motivace, hledání smyslu vztahu
  • vztahové problémy plynoucí ze závislostí - závislost na alkoholu, závislost na drogách, závislost na automatech
  • krize vztahu ve specifickém životním údobí (rodičovství, "krize středního věku", klimakterium, seniorský věk)
  • mezigenerační vztahové problémy
  •  ... a řada dalších

Jakým způsobem probíhá párová / vztahová psychoterapie?

Terapie začíná většinou vstupním pohovorem. V rámci tohoto úvodního setkání je prozkoumána oblast, kterou klienti považují za téma možné psychoterapeutické práce a pokud možno je zformulována tzv. terapeutická zakázka. Následně dojde k dohodě mezi klienty a terapeuty, zda je z obou stran možná a vhodná spolupráce. Pokud se ukáže, že naše spolupráce není, vzhledem k zakázce či jiným okolnostem, vhodná, určitě vám nabídneme kontakty na možné specialisty, organizace či zařízení. 

Garantujeme, že pokud se nedohodneme na společné práci, je toto úvodní setkání pro Vás bezplatné.

Pokud se klienti s terapeuty dohodnou na spolupráci, klienti hradí úvodní setkání a následující terapeutické sezení předem dle ceníku. Tedy na konci každého setkání si domlouváte a předpácíte setkání následující. Terapeutická setkání bývají pravidelná s frekvencí jednou za jeden až dva týdny.

Jedno psychoterapeutické setkání trvá 50min. a začíná zpravidla 5 minut po celé hodině a končí 5 minut před celou (10:05 – 10:55 apod.) Ve specifických případech je možné pracovat 80 nebo 110 minut (1,5 - dvojnásobné sezení). V případě potřeby máme v ateliéru k dispozici dvě oddělené (i spojitelné) terapeutické pracovny.

Kolik setkání mívá párová / vztahová terapie?

Počet setkání se odvíjí od charakteru terapeutické zakázky a výsledků společné práce. Párová / vztahová práce bývá většinou kratší než individuální terapie a často pracujeme v blocích po 5ti setkáních. Tj., na konci každého bloku vzájemně vyhodnocujeme dosažené výsledky ve společné práci a specifikujeme cíle či témata případného dalšího bloku.

Potřebujeme nějaké doporučení manželské poradny či jiné instituce?

V našem ateliéru žádné doporučení nepotřebujete.

Pokud máte jakýkoli další dotaz, prosíme, kontaktujte nás ... a pojďte si o tom promluvit.