Kombinovaná individuální psychoterapie  

     Jedná se o individuální psychoterapii, ve které kombinujeme osobní kontakt – terapeutické sezení v Ateliéru LUHY a sezení distanční probíhající většinou přes internet (Skype) popřípadě po telefonu.

    Po dohodě s klientem nastavíme poměr osobních a distančních setkání (1:1, 1:2 nebo 1:3). Z terapeutického hlediska doporučujeme  na 1 setkání osobní (50 min) maximálně 3 sezení (40 min) přes internet . Znamená to tedy cca 1x v měsíci setkání v ateliéru (v pondělí) a následně ve 3 týdnech 3 distanční setkání  v den a dobu dle individuální domluvy s terapeutem (mimo pondělí).
 

Tento formát byl vytvořen zejména pro klienty, kteří:

  • bydlí v oblasti s hůře dostupnou psychoterapeutickou péčí
  • jsou obtížněji pohybliví
  • jsou v časové tísni
  • uvítají snížené platby za setkání - viz. ceník

 Jak začít?

První setkání v rámci kombinované idividuální psychoterapie je vždy osobní. Jeho obsahem je specifikace terapeutické zakázky, nastavení a dohoda o způsobu konkrétní realizace a úhrad distančních sezení. Garantujeme, že pokud se nedohodneme na společné práci, je toto úvodní setkání pro Vás bezplatné. Pokud se klient s terapeutem dohodnou na spoluprácí klient hradí úvodní setkání a následující terapeutické sezení předem dle ceníku.

Pokud máte jakýkoli další dotaz, prosíme, kontaktujte nás ... a pojďte si o tom promluvit.