Individuální psychoterapie

Co je individuální psychoterapie?

Individuální psychoterapie je společnou prací dvou lidí, klienta a terapeuta. Cílem terapie je usnadnit klientovi zvládání životních situací, které jsou pro něj aktuálně či dlouhodobě obtížné.

Jaká témata či situace bývají obsahem individuální psychoterapie?

 • potřeba osobního rozvoje, hledání vhodných způsobů svého fungování, prohloubení náhledu na svou osobu a své reakce
 • podpora v tíživé životní situaci (nemoc či úmrtí blízkého člověka, rozvod, rozchod, sexuální zneužití, šikana, živelné pohromy)
 • problémy v mezilidských  vtazích
 • partnerské problémy, ztráta důvěry, nevěra
 • nízká sebedůvěra, problémy v navazování přátelských či partnerských vztahů
 • úzkost při kontaktu s jinými lidmi, sociální fobie
 • úzkost a strach, úzkostná povaha
 • zhoršená nálada, ztráta životní motivace, hledání smyslu života
 • závislosti - závislost na alkoholu, závislost na drogách, závislost na automatech
 • psychosomatické potíže
 • podpora osob ve specifickém životním údobí (adolescence, rodičovství, "krize středního věku", klimakterium, seniorský věk)
 • podpora psychiatrických pacientů při vyrovnávání se s chronickou diagnozou
 •  ... a řada dalších

Jakým způsobem probíhá individuální psychoterapie?

Individuální terapie začíná většinou vstupním pohovorem. V rámci tohoto úvodního setkání je prozkoumána oblast, kterou klient považuje za téma možné psychoterapeutické práce a pokud možno je zformulována tzv. terapeutická zakázka. Následně dojde k dohodě mezi klientem a psychoterapeutem, zda je z obou stran možná a vhodná spolupráce. Pokud se ukáže, že naše spolupráce není, vzhledem k zakázce, vhodná, určitě vám nabídneme kontakty na možné specialisty, organizace či zařízení. Garantujeme, že pokud se nedohodneme na společné práci, je toto úvodní setkání pro Vás bezplatné.

Pokud se klient s terapeutem dohodnou na spoluprácí klient hradí úvodní setkání a následující terapeutické sezení předem dle ceníku. Tedy na konci každého setkání si domlouváte  a předpácíte setkání následující. Terapeutická setkání bývají pravidelná s frekvencí jednou za jeden až dva týdny.

Jedno psychoterapeutické setkání trvá 50min. a začíná zpravidla 5 minut po celé hodině a končí 5 minut před celo (10:05 – 10:55 apod.) a většinou se odehrává v bezpečném a klidném prostředí terapeutické pracovny.

Kolik setkání mívá individuální terapie?

Počet setkání se odvíjí od charakteru terapeutické zakázky a výsledků společné práce. Pro orientaci můžeme uvést:

 • krizová intervence - pomoc v akutním stavu - do 3 setkání
 • poradenství - do 5 setkání
 • krátkodobá terapie - řešení konkrétního problému - do 10 setkání
 • systematická terapie - práce na osobní změně - nad 10 setkání

Potřebuji nějaké doporučení lékaře či jiné instituce?

V našem ateliéru žádné doporučení nepotřebujete.

Pokud máte jakýkoli další dotaz, prosíme, kontaktujte nás ... a pojďte si o tom promluvit.